rekuperator artel horizontal force one

Funkčná charakteristika:

  • spätné získavanie 20-80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu i tepla z odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného.
  • zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
  • vetranie bez tepelných strát
  • možnosť zníženia potrebného chladiaceho výkonu klimatizačného resp. vykurovacieho zariadenia
  • všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30%