Rekuperátory

rekuperator artel horizontal force one

Funkčná charakteristika:

 • spätné získavanie 20-80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu i tepla z odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného.
 • zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
 • vetranie bez tepelných strát
 • možnosť zníženia potrebného chladiaceho výkonu klimatizačného resp. vykurovacieho zariadenia
 • všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30%

rekuperator artel vertical force one

Funkčná charakteristika:

 • spätné získavanie 20-80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu i tepla z odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného.
 • zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
 • vetranie bez tepelných strát
 • možnosť zníženia potrebného chladiaceho výkonu klimatizačného resp. vykurovacieho zariadenia
 • všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30%.

rekuperator toshiba vymennik tepla

Funkčná charakteristika:

 • spätné získavanie 20-80% tepelnej energie prostredníctvom prenosu i tepla z odvádzaného vzduchu do vzduchu privádzaného.
 • zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
 • vetranie bez tepelných strát
 • možnosť zníženia potrebného chladiaceho výkonu klimatizačného resp. vykurovacieho zariadenia
 • všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30%